Adres:

Skarżysko-Kamienna

 
 

 

 

wylewka betonowa

Wylewka pod podłogi drewniane

Podłoże, na którym mocuje się posadzkę drewnianą, ma zasadnicze znaczenie w późniejszej jej eksploatacji. Drewno jako materiał higroskopijny w przeciwieństwie do gresu czy wykładzin reaguje na zmiany wilgotności i temperatury w otoczeniu. Pod wpływem tych zmian podłoga drewniana „pracuje” a siły naprężeń przenoszone są podłoże. Dlatego też przed montażem podłogi drewnianej należy ocenić, czy podłoże spełnia odpowiednie wymogi co do wytrzymałości, równości i wilgotności.

Dla wylewki cementowej wilgotność powinna wynosić nie więcej niż 2%, a dla anhydrytowej – 0,5%. Oprócz prawidłowej wilgotności podłoże powinno być wytrzymałe, czyste i równe. Ewentualne pęknięcia możemy wzmocnić stosując klamry i żywice epoksydową.

wylewka betonowa